Přejít k obsahu

Podpora projektů s celouniverzitním významem


V listopadu 2017 byl na Západočeské univerzitě v Plzni zřízen program Podpora projektů s celouniverzitním významem.

Pro přijetí projektu k financování jsou rozhodující následujícíc kritéria:

   - intentzita mezifakultní spolupráce,

   - míra zapojení studentů,

   - mimořádný přínos pro propagaci ZČU.

Žadatelé předkládají své žádosti průběžně. Vyplněný formulář předávají odboru Výzkum a vývoj, místnost UR312, Univerzitní 8.

Po projednání žádosti ve vedení Západočeské univerzity v Plzni bude žadatel o výsledku vyrozuměn odborem Výzkum a vývoj.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Vavřičková, DiS.

Úsek prorektora pro výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj

lvavrick@rek.zcu.cz
UR 312 (Univerzitní 8, Plzeň )
Telefon:
37763 1037

Patička