Přejít k obsahu

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu - CAAT

  • Vedoucí týmu:

Mgr. Ladislav  TOUŠEK

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: kulturní kriminologie, urbánní antropologie, analýza kvalitativních dat, fokusní skupiny

  • Členové týmu:

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: multikulturalismus a politika identit, vizuální antropologie

Mgr. Klára Strohsová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: migrace a integrace, výzkumný design

PhDr. Tereza Zíková, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: rozvojová antropologie, občanský sektor, projektové plánování

Bc. Ondřej Hejnal

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: kvalitativní a kvantitativní analýza dat, obsahová analýza, etnografie chudoby

PhDr. Michal Růžička, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, Katedra antropologie

Specializace: sociální exkluze a marginalizace, romská marginalita; sociální deviace a sociální klasifikace; společnost a prostor; sociální organizace těla

Mgr. Petra Burzová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, Katedra politologie

Specializace: teorie nacionalismu a etnicity, urbánní antropologie, vizuální antropologie

Patička