Přejít k obsahu

Data a znalosti pro podporu rozhodování v biomedicíně

  • Vedoucí týmu:

Prof. Ing. Václav  MATOUŠEK CSc.

Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

  • Členové týmu:

Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Ing. Petr Včelák

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Ing. Michal Kratochvíl

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Ing. Jiří Polívka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Patička