Přejít k obsahu

EILOG – Externí a interní logistika

  • Vedoucí týmu:

Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. 

Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Design prostorového uspořádání podniku, Inovační a logistické řízení podniku.

  • Členové týmu:

Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Prostorové uspořádání výroby, digitální podnik (sw VisTable, Delmia).

Ing. Antonín Miller

Ing. Antonín Miller

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Externí logistika, prostorové uspořádání výroby, digitální podnik (sw VisTable).

Ing. Vladimír Kostelný

Ing. Vladimír Kostelný

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Prostorové uspořádání výroby, digitální podnik (sw VisTable).

Ing. Ondřej Kurkin

Ing. Ondřej Kurkin

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Plánování výrobních procesů, digitální podnik (sw Tecnomatix Process Designer & Simulate).

Ing. Tomáš Čechura

Ing. Tomáš Čechura

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Skladování a zásobování výroby, propočty nákladů.

 

Bc. Miroslav Malaga

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Prostorové uspořádání výroby, digitální podnik (sw VisTable).

Jaroslav Pešl

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu.

Specializace: Prostorové uspořádání výroby, digitální podnik (sw VisTable).

Patička