Přejít k obsahu

ERIT – Ergonomický, racionalizační a inovační tým

  • Vedoucí týmu:

Ing. Marek  BUREŠ Ph.D.

Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

  • Členové týmu:

Ing. Tomáš  GÖRNER

Ing. Tomáš Görner, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Ing. Patrik Polášek

Ing. Patrik Polášek

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: expert přes digitální ergonomické modelování (software Tecnomatix)

Sekulova

Ing. Kateřina Sekulová, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Specializace: expert přes digitální ergonomické modelování (software Tecnomatix)

Pivodova

Ing. Pavlína Pivodová

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

Specializace: expert na časovou racionalizaci a metody průmyslového inženýrství

Patička