Přejít k obsahu

Edukace a motivace pacientů se syndromem diabetické nohy

  • Vedoucí týmu:

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

FN Plzeň, I. interní klinika

  • Členové týmu:

Bc. Romana Soukupová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – 2. ročník navazujícího magisterského studia

Patička