Přejít k obsahu

Energetika a průmyslové systémy

  • Vedoucí týmu:

 

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, vedoucí skupiny energetika a průymslové systémy

prof. Dr. Ing. Rainer Haller, DrSc. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, vedoucí oddělení vysokého napětí

  • Členové týmu:

Ing. Jan Bartovský

Ing. Petr Beneš

Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.

Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

prof. Ing. Václav Kůs, CSc.

Ing. Martin Lovecký

Ing. Petr Martínek, Ph.D.

Ing. Luboš Piterka

Ing. Jan  Prehradný

Ing. Jaroslav Sadský

Ing. Jan Sedláček, Ph.D.

Ing. Martin Sirový

Ing. Radek Škoda, Ph.D.

Ing. Jaroslav Šnajdr

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

 

Tým řeší komplexní úlohy z oblasti energetiky a průmyslových systémů – od teoretických výpočtů a matematického modelování ve výpočetních systémech po praktickou aplikaci výsledků v podobě supportu při vzniku funkčních vzorků, prototypů a zavádění výsledků do provozu. Moderní energetika je obor silně se prolínající s dalšími obory – zejména v kombinaci s vazbou na výkonovou elektroniku, kybernetiku, mechaniku a přirozeně teoretickou elektrotechniku, matematické modelování, statistiku a další. Oborové zaměření členů týmu reflektuje tuto situaci a je základem pro budoucí rozvoj tohoto oboru v rámci skupiny RICE. Členové týmu se podílí na významných vědecko-výzkumných projektech národního i celosvětového významu.

Patička