Přejít k obsahu

Inženýrství speciálních materiálů - ISM

  • Vedoucí týmu:

Ing. Tomáš KOVAŘÍK, Ph.D

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů - vedoucí , Fakulta strojní, Katedra materiálů a strojírenské metalurgie - přednášející.

Specializace: odborník na přípravu a charakterizaci částicových hlinitokřemičitých pojiv, keramiky a kompozitních materiálů se žárovzdornými vlastnostmi, školitel a konzultant studentů, přednášející předmětu Nekovové materiály, Úvod do materiálové chemie.

  • Členové týmu:

Ing. Jaroslav Kadlec

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů - zástupce vedoucího

Specializace: odborník na vyhodnocení a interpretaci výsledků dynamicko-mechanických a termo-mechanický testů širokého spektra materiálů jako jsou polymerní membrány, hydrogely, částicové kompozity aj.

Ing. Lucie Kullová

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů

Specializace: odborník na laboratorní analytickou činnost související se stanovením širokého spektra látek - anorganické anionty, kationt, organické kyseliny. Specialista na popis a charakterizaci teplotní stability různých typů materiálů pomoc TG analýzy.

Ing. Tomáš Křenek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů, Fakulta strojní, Katedra materiálů a strojírenské metalurgie

Specializace: odborník na vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přípravy a charakterizace unikátních nanoslitin pomocí laserové ablace, školitel a konzultant řady studentských prací, přednášející a garant předmětu Nekovové materiály, Úvod do materiálové chemie.

Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů, Fakulta pedagogická, Katedra chemie

Speicalizace: odborník v oblasti chemických laboratorních analýz, jako jsou metodiky stanovení přesného chemického složení titrací (např. u vodných roztoků křemičitanů), stanovení reaktivity pucolánových materiálů, stanovení kinematické viskozity aj., přednášející předmětů Chemie, Instrumentální analýza, Laboratorní cvičení
z analytické chemie a anorganické chemie

Dr. Jagan Mohan Dodda, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů

Specializace: zahraniční expert zabývající se syntézou a charakterizací polymerních membrán, modifikací komerčních produktů na této bázi, přípravou hydrogelů. Zahraniční odborník je přednášející v cyklu 20 odborných prezentací na téma teplotní stabilita polymerních kompozitů.

PhDr. Martin Tomáš, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Inženýrství speciálních materiálů

Specializace: odborník na termodielektrický jev, výzkum a vývoj membrán pro palivové články, modifikace designu palivových článků, testy efektivity palivových článků, analýzy elektrických vlastností polymerních membrán, analýzy reologických vlastností membrán.

Patička