Přejít k obsahu

KMT_M

  • Vedoucí týmu:

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

  • Členové týmu:

Mgr. Lukáš Honzík

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

RNDr. Václav Kohout

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Patička