Přejít k obsahu

Mezioborové kontexty nových technologií

  • Vedoucí týmu:

Ing. Mgr. Jan ROMPORTL, Ph.D.

Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Mezioborové aktivity - vedoucí; Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky - vědeckovýzkumný pracovník

Specializace: zabývá se mezioborovými a filosofickými aspekty umělé inteligence, komunikací člověk-stroj a řečovými technologiemi

  • Členové týmu:

PhDr. Eva Žáčková

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Mezioborové aktivity

Specializace: zástupce vedoucího skupiny; odborník na filosofickou antropologii, transhumanismus, posthumanismus, Technology Assessment a filosofické aspekty konvergujících technologií

Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Mezioborové aktivity - zástupce vedoucího; Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky - akademický pracovník

Specializace: odborník na komunikaci člověk-stroj, automatické rozpoznávání řeči a jazykové modelování

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Mezioborové aktivity; Fakulta filozofická, Katedra filozofie - akademický pracovník 

Specializace: odborník v oblasti filosofie jazyka a sémantiky

Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Mezioborové aktivity; Fakulta filozofická, Katedra filozofie - akademický pracovník

Specializace: odborník v oblasti filosofie mysli a kognitivních věd

Patička