Přejít k obsahu

Modelování a monitorování lidského těla

  • Vedoucí týmu:

Ing. Luděk  HYNČÍK, Ph.D.

Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla - vedoucí; Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky - přednášející.

Specializace: odborník na impaktní biomechaniku a virtuální modely člověka, vývoj virtuálních modelů člověka na bázi metody konečných prvků nebo multi-body modelů, validace modelů, školitel tuzemských i zahraničních studentů a začínajících pracovníků.

  • Členové týmu:

Ing. David Tolar

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla - zástupce vedoucího odboru.

Specializace: odborník v oblasti monitorování biometrických signálů a na vývoj elektronických zařízení, školitel studentů a začínajících pracovníků.

prof. Ing. Josef Rosenberg, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla; Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky - přednášející.

Specializace: vývoj počítačových modelů tkání včetně stimulace a řízení nervovým systémem.

Ing. Robert Cimrman, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla

Specializace: odborník na metodu konečných prvků, vývoj vlastního řešiče na bázi metody konečných prvků pro komplexní nelineární úlohy, školitel studentů a začínajících pracovníků.

Ing. Jan Vychytil, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla.

Specializace: vývoj virtuálních modelů člověka na bázi metody konečných prvků nebo multi-body modelů, validace modelů, školitel studentů a začínajících pracovníků.

Ing. Linda Valdmanová

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla; Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky - doktorandka.

Specializace: odborník v oblasti multi-body svalově-kosterních modelů, vývoj modelů na bázi metody konečných prvků, školitelka studentů a začínajících pracovníků.

Ing. Jan Špička

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla; Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky - doktorand.

Specializace: odborník v oblasti vývoje modelů na bázi multi-body přístupu, kontaktní úlohy.

Ing. Hana Čechová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla.

Specializace: odborník na impaktní biomechaniku a virtuální modely člověka, vývoj virtuálních modelů člověka na bázi metody konečných prvků nebo multi-body modelů, validace modelů, školitelka studentů a začínajících pracovníků.

Ing. Magdalena Jansová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, odbor Modelování lidského těla; Fakulta aplikovaných věd, Nové technologie pro informační společnost.

Specializace: odborník na virtuální modely člověka, vývoj virtuálních modelů člověka na bázi metody konečných prvků a jejich validace, školitelka studentů a začínajících pracovníků.

Patička