Přejít k obsahu

Modelování deformačních a dynamických procesů

  • Vedoucí týmu:

doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Modelování deformačních a dynamických procesů; Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení

Specializace: odborné zaměření na pevnostní problematiku konstrukcí a strojních zařízení (včetně jaderné energetiky), dále na aplikovanou matematiku a aplikovanou mechaniku

  • Členové týmu:

Dr. Ing. Štefan Morávka

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Modelování deformačních a dynamických procesů

Specializace: odborné zaměření na aplikovanou mechaniku, specializace na segmentová ložiska a na šíření napěťových vln

Ing. Josef Študent

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Modelování deformačních a dynamických procesů

Specializace: odborné zaměření na pevnostní problematiku konstrukcí a strojních zařízení, na termomechaniku a na metodu konečných prvků


Patička