Přejít k obsahu

Modelování pomocí nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, studium dynamických systémů

  • Vedoucí týmu:

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

  • Členové týmu:

RNDr. Jiří BenediktPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Radek CibulkaPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Jan ČepičkaPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Prof. RNDr. Pavel DrábekDrSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Doc. Ing. Petr GirgPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Prof. RNDr. Milan KučeraDrSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Aleš MatasPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Petr NečesalPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Jan PospíšilPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Prof. Dr. Ing. Eduard RohanDSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

RNDr. Petr StehlíkPh.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

RNDr. Petr TomiczekCSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Patička