Přejít k obsahu

Moderní metody geometrického modelování a jejich aplikace

  • Vedoucí týmu:

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

  • Členové týmu:

Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Mgr. Michal Bizzarri

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Kristýna Michálková

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

RNDr. Jan Vršek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Nové technologie pro informační společnost.

 

Patička