Přejít k obsahu

Neurovědy v tělesné výchově

  • Vedoucí týmu:

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.  

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy a sportu

Specializace: zabývá se poruchami vývoje motoriky u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku a motorickým testováním, působí na Katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni

  • Členové týmu:

MUDr. Irena Holečková, Ph.D.

Specializace: zabývá se interpretací EEG, pracuje jako neurolog ve fakultní nemocnici v Plzni

Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Specializace: neuroinformatik, zabývá se vývojem diagnostických metod s využitím biosignálů, zaměřuje se na analýzu a zpracování EEG/ERP signálů a návrh a realizaci  stimulačních scénářů, pracuje na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Specializace: neuroinformatik, zabývá se vývojem diagnostických metod s využitím biosignálů, zaměřuje se na EEG, pracuje na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Výzkumný pracovník na pozici post-doc 

Specializace: zabývá se odchylkami od normálního motorického vývoje, které jsou typické pro děti s poruchou pohybové koordinace a studiem základních parametrů mozkových funkcí ve vztahu k základním motorickým dovednostem

Doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D.

Specializace: modelování s latentními proměnnými a plánováním výzkumu, působí jako psychometrik na oddělení psychologie v Addenbrookes Hospital, University of Cambridge, Velká Británie

PhDr. Anežka Hejdová

Specializace: zabývá se psychologickým vyšetřování dětí a působí jako psycholog a speciální pedagog

V týmu dále pracují dvě zdravotní sestry z Fakultní nemocnice v Plzni, které se podílejí na měření EEG a pět studentů ZČU, jejichž prací je sběr dat a administrace testů.

 

Patička