Přejít k obsahu

Otevřený konstrukční tým KKS

  • Vedoucí týmu:

doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní se zaměřením na měření a diagnostiku technických zařízení, řídící systémy strojních zařízení, konstrukce technických zařízení pro  méně pohyblivé nebo postižené osoby, technické zařízeni v oblasti elektromobility.

  • Členové:

Ing. Ladislav Tříska,

ZČU v Plzni, konstrukční návrhy a zpracování technických zařízení v CAD.

Ing. Martin Gorschenek,

ZČU v Plzni, konstrukční návrhy a zpracování technických zařízení v CAD.

Ing. Jiří Kořínek,

ZČU v Plzni, konstrukční návrhy, technická realizace a měření veličin.

Ing. Petr Sklenář,

ZČU v Plzni, návrhy řídicích systémů CNC strojních zařízení.

Milan Hájek,

Externista - praktická realizace technických prvků motocyklů.

Ing. Jana Plachá,

Externista - návrhy a uspořádání silových a elektrických částí.

Patička