Přejít k obsahu

Počítačové a numerické modelování a simulace

  • Vedoucí týmu:

doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Západočeská  univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

  • Členové týmu:

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Západočeská  univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Jiří Egermaier, Ph.D.

Západočeská  univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Ing. Hana Kopincová, Ph.D.

Západočeská  univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky.

Patička