Přejít k obsahu

Politické strany a volby v současných demokraciích

  • Vedoucí týmu:

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

V současně době působí jako člen katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí od roku 2004 jako odborná asistentka. V roce 2003 absolvovala Fakultu právnickou ZČU, kde v roce 2007 ukončila rovněž doktorské studium v oboru Ústavní právo. V rámci ústavního a evropského práva se zaměřuje především na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva sídlícího ve Štrasburku a právem politických stran a volebním právem.

  • Členové týmu:

JUDr. Tomáš Pezl

Toho času působí jako člen katedry ústavního a evropská práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí od roku 2002 jako odborný asistent. V roce 2000 absolvoval Fakultu právnickou ZČU. Na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni se věnuje výuce především předmětů Evropské právo v praxi, Státověda, Ústavní právo, Ústavní soudnictví, ale i předmětu Základy ústavního práva ČR a Stát, náboženství a právo na Blízkém východě, Vybrané kapitoly židovského a islámského práva.

JUDr. Milan Tomeš

V současné době působí jako člen katedry  ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí od roku 1998 jako odborný asistent. Věnuje se především otázkám judikatury Ústavního soudu, práva na právní pomoc, základních práv, spravedlivého procesu.  V roce 1998 absolvoval Fakultu právnickou ZČU a v současné době studuje doktorský studijní program v oboru Ústavního práva na Univerzitě Karlově.

Patička