Přejít k obsahu

Řečové technologie pro komunikaci člověk-stroj

  • Vedoucí týmu:

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky

Patička