Přejít k obsahu

Skupina matematicko-fyzikálního modelování

  • Vedoucí týmu

 Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky.

  • Členové týmu
Ing. Karel Hruška, Ph.D.
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
Vedoucí oddělení elektromechanických systémů.
 
Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky.
 
Mgr. Lukáš Korous
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Regionální inovační centrum elektrotechniky.
 
Mgr. Pavel Kůs, Ph.D.
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Regionální inovační centrum elektrotechniky.
 
Ing. František Mach
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Regionální inovační centrum elektrotechniky.
 
Ing. Pavel Pánek, Ph.D.
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky.
 
Ing. Roman Pechánek, Ph.D.
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky.
 
Ing. Jindřich Jansa
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky.
Student doktorského studijního oboru.
 
Ing. Lukáš Koudela
Západočeskáuniverzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky.
Student doktorského studijního oboru.

Patička