Přejít k obsahu

Středisko pro výzkum regionálního rozvoje - SVRR

  • Vedoucí týmu: 

Doc. RNDr. Mgr. Jiří  JEŽEK Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: regionální a lokální rozvoj, městské a regionální plánování, evaluační výzkum, malá města, kreativní města.

  • Členové týmu:

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: regionální rozvoj a regionální politika, pohraničí, průmysl a inovace.

doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: obyvatelstvo, demografie, sídelní systémy, malá města.

Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: kartografie, GIS.

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: fyzická geografie, aplikovaná ekologie, krajinné plánování, udržitelný rozvoj.

RNDr. Marie Novotná, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: GIS, zemědělství a rozvoj venkova.

RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: zdraví a kvalita života, služby, kultura.

Mgr. Magdalena Rousová, M.A., Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie.

Specializace: průmysl, zahraniční investice, regionální inovační systémy.

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb

Specializace: cestovní ruch, trh práce, regionální management a marketing.

Ing. Pavel Valtr, aut. arch.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje.

UrbioProjekt Plzeň, urbanismus, územní a krajinné plánování, aplikovaná ekologie, udržitelný rozvoj.
Patička