Přejít k obsahu

Text-Mining Research Group

  • Vedoucí týmu:

Prof. Ing. Karel  JEŽEK CSc.

Prof. Ing. Karel Ježek, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

  • Členové týmu:

Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: web mining, citační analýza, PageRank.

Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: sumarizace, analýza sentimentu.

Ing. Martin Zíma, Ph.D. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: XML, logika.

Ing. Pavel Král, Ph.D. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: rozpoznání dialogového aktu.

Ing. Martin Dostal 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: klasifikace, shlukování, sémantický web.

Ing. Lubomír Krčmář 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: sémantické prostory.

Ing. Michal Nykl 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: PageRank.

Ing. Michal Campr 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: kontrastivní sumarizace.

Patička