Přejít k obsahu

Továrny budoucnosti - Factories of the Future

  • Vedoucí týmu:

Milan EDL

Milan EDL

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: řízení životního cyklu produktu, koncept Lean – Clean –Green

  • Členové týmu:

Josef BASL

Josef BASL

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: informační technologie, green IT

Milan GREGOR

Milan GREGOR

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta strojnická, Katedra priemyselného inžinierstva

Specializace: inteligentní výrobní systémy, nové koncepty výroby

Michal SASIADEK

Michal SĄSIADEK

University of Zielona Góra, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Informatics and Production Control

Specializace: design for X, koncepce navrhování technických produktů

Tone LERHER

Tone LERHER

University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Research Institute of Mechanical Engineering

Specializace: moderní přístup v logistice, koncept ergonomics@work

 

zaměstnanci Katedry průmyslového inženýrství a managementu, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Jana KLEINOVÁ

Specializace: řízení nákladů

Peter POÓR

Specializace: facility management

 

doktorandi Katedry průmyslového inženýrství a managementu a Katedry konstruování strojů, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Jiří KUDRNA

Specializace: implementace metod průmyslového inženýrství

Tomáš GÖRNER

Specializace: ergonomie

Jana HOŘEJŠÍ

Specializace: průmyslové inženýrství nevýrobních procesů

Josef DVOŘÁK

Specializace: integrovaný vývoj produktu

Martin KOPECKÝ

Specializace: integrovaný vývoj produktu

Nikol KUCHTOVÁ

Specializace: facility management

Lukáš ČESAL

Specializace: green IT

Martina ŠIMLOVÁ

Specializace: průmyslové inženýrství nevýrobních procesů

Tomáš KAMARÝT

Specializace: řízení nákladů v nevýrobní oblasti

Lukáš ČESAL

Specializace: green IT

Prezentovaný tým je složen z představitelů různorodých oblastí ze čtyř různých univerzit čtyř zemí Evropy. Jedná se mezinárodní multidisciplinární tým, který pracuje na společné problematice vývoje Továren budoucnosti. Velmi důležitý prvek je provázání s mladou generací studentů a doktorandů, která má obrovský potenciál dalšího rozvoje v evropském výzkumném prostoru.

Patička