Přejít k obsahu

Tým aplikovaného výzkumu zaměřeného na ekonomickou problematiku

  • Vedoucí týmu:

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

jtluchor@kmo.zcu.cz 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb.

Specializace: marketingové analýzy, cestovní ruch, marketing služeb, regionální management a marketing.

 

  • Členové týmu:

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra financí a účetnictví.

Specializace: daňová problenmatika.


Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra podnikové ekonomiky a managementu.

Specializace: projektový management, finanční řízení včetně analýz.

 

Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb.

Specializace: marketingový výzkum, analýzy trhů a zákazníků, mezinárodní obchod.

 

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra financí a účetnictví.

Specializace: finanční řízení firem.

 

Ing. Kateřina Mičudová

Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod.

Specializace: podnikové predikční modely, statistické analýzy.

 

Ing. Jan Petrtyl

Ing. Jan Petrtyl, PH.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb.

Specializace: marketingové analýzy, internetový marketing, e-business.


Ing. Mgr. Radka Součková

Ing. Mgr. Radka Součková

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra financí a účetnitví.

Specializace: finanční analýzy, účetní problematika.

 

 

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra podnikové ekonomiky a managementu.

Specializace: projektový management, inovační management.

 

Ing. Lenka Zahradníčková

Ing. Lenka Zahradníčková

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra podnikové ekonomiky a managementu.

Specializace: finanční analýzy, strategické plánování.

Patička