Přejít k obsahu

Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů

  • Vedoucí týmu:

doc. Ing. Petr Heller

doc. Ing. Petr Heller, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Vedoucí výzkumného programu.

  • Členové týmu:

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.,

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Bohumil Čejka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Vladislav Kemka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Jiří Kořínek

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník

Ing. Kovandová Hedvika, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Michal Křížek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Petr Pavlata

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Michal Plešmíd

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Dr. Ing. Schuster Milan

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Oldřich Škach

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Stanislav Špirk

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Lukáš Trpák

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník.

Ing. Ladislav Tříska

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Regionální technologický institut.

Výzkumný pracovník

Patička