Přejít k obsahu

Výzkum materiálů a technologií pro fotovoltaiku a fotoniku

  • Vedoucí týmu:

Pavol Šutta

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník ve fyzice pevných látek se zaměřením na kovy, dielektrika a polovodiče, experimentální metody fyziky pevných látek, školitel diplomantů, doktorandů a post-doktorandů.

  • Členové týmu:

Rostislav Medlín

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na elektronovou mikroskopii (TEM a SEM)

Marie Netrvalová

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na optickou spektroskopii (UV VIS a elipsometri)

Lucie Prušáková

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na přípravu tenkovrstvých materiálů

Jan Říha

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na rentgenovou difrakci

Jarmila Savková

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na elektronovou mikroskopii (TEM a SEM)

Veronika Vavruňková

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na molekularní spektroskopii (Ramanova spektroskopie a FTIR)

Petr Novák

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na přípravu tenkovrstvých materiálů magnetronovým naprašováním

Pavel Calta

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na přípravu tenkovrstvých materiálů

Jan Očenášek

Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum, odbor Materiály a technologie

Specializace: odborník na teoretické výpočty

 

 

Patička