Přejít k obsahu

Výzkumný tým komponent motorické docility

  • Vedoucí týmu:

Doc. Ladislav  ČEPIČKA Ph.D. 

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy a sportu

Specializace: zabývá se poruchami vývoje motoriky u předškolních dětí,  dětí mladšího školního věku a motorickým testováním

  • Členové týmu:

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy a sportu

Specializace: zabývá se objektivizací aktivace autonomní nervové soustavy v průběhu senzomotorického učení a testováním pohybových předpokladů u dětí

Mgr. Václav Salcman

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy a sportu

Specializace: zabývá se diagnostikou kvality zrakových funkcí v souvislosti s vnějšími pohybovými projevy člověka, motorickou docilitou a jejím testováním a výzkumem pohybových předpokladů u dětí mladšího školního věku

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy a sportu

Specializace: zabývá se motorickou docilitou a jejím testováním, výzkumem pohybových předpokladů u dětí mladšího školního věku a testováním úrovně pohybové aktivity populace v ČR

MUDr. Lenka Hecová

Oční odd. Fakultní nemocnice v Plzni

Specializace: klinický oftalmolog; zabývá se testováním a diagnostikou kvality zrakových funkcí

Výzkumný tým komponent motorické docility + kolegové z TU Chemnitz

Společné foto výzkumného týmu s kolegy z TU Chmenitz (zleva - Dr. Valach, Dr. Benešová, prof. Schulz, doc. Čepička, Mgr. Salcman, Dr.Hauser,Dr.Hoffmann, Mgr. Oelze)

Testovani motorickych predpokladu na ZŠ v Pllzni

Testování motorických předpokladů na základní škole v Plzni 


Patička