Přejít k obsahu

Výzkumný tým pro komparační analýzu nového českého zákona o mezinárodním právu soukromém

  • Vedoucí týmu:

JUDr. Oto Kunz, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva

Specializace: mezinárodní právo soukromé, mezinárodní pojistné právo, mezinárodní investiční arbitráž a mezinárodní obchodní arbitráž, kolizní úprava smluvních závazků, ZČU v Plzni

  • Členové týmu:

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., LLM, MBA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva

Specializace: mezinárodní právo soukromé , mezinárodní právo ekonomické a mezinárodní přeprava, spotřebitelská arbitráž, ZČU v Plzni

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva

Specializace: mezinárodní právo soukromé, mezinárodní obchodní arbitráž, mezinárodní investiční arbitráž, mezinárodní procesní právo a cizinecké právo, ZČU v Plzni

Patička