Přejít k obsahu

Výzkumný tým pro studium paměti městské a venkovské krajiny v západních Čechách

  • Vedoucí týmu:

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Specializace: tradiční materiální kultura, historickoá antropologie krajiny, etnokartografie a problematika ochrany a prezentace kulturního dědictví

  • Členové týmu:

Mgr. Petra Burzová Luptáková, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: politický a urbánní antropolog

Bc. Ilona Dvořáková

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: výzkumník

Mgr. Gabriela Fatková

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: výzkumník

Mgr. Ondřej Hejnal

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: urbánní antropolog, specialista na sociální vyloučení a marginalitu

Bc. Monika Hertlová,

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: výzkumník

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: vizuální a aplikovaná antropologie, problematika venkova a volného času

Bc. Radek Světlík

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie

Specializace: výzkumník

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie, Katedra antropologie

Specializace: GIS specialista, krajinný archeolog

Mgr. Karolína Pauknerová, PhD.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR

Specializace: antropologie a archeologie krajiny

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie

Specializace: sociologie urbánního prostoru, specialista na sociální vyloučení a marginalitu

Mgr. Klára Strohsová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: výzkumník

Mgr. Ladislav Toušek

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: urbánní antropolog, specialista na sociální exkluzi a kulturní kriminologii

PhDr. Tereza Zíková, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie

Specializace: sociální antropolog

Patička