Přejít k obsahu


Tepelně-mechanické zpracování nízkolegované oceli 34CrNiMo6

Citace:
PATEROVÁ, H., KUBEŠ, Z., KAISER, J. Tepelně-mechanické zpracování nízkolegované oceli 34CrNiMo6. In 1. konference PhD studentů konstrukčních oborů s mezinárodní účastí PhD 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 1-11. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermo-mechanical processing of low-alloyed steel 34CrNiMo6
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Hana Paterová , Zdeněk Kubeš , Jaroslav Kaiser
Abstrakt CZ: V posledních letech je soustředěna značná pozornost na nové metody tepelně-mechanického zpracování za účelem získání jemnozrnného materiálu s dobrými mechanickými vlastnostmi. Nízkolegovaná konstrukční ocel 34CrNiMo6 je především používána pro dynamicky namáhané součásti. Mikrostruturní změny po různých metodách tepelně-mechanického zpracování byly zkoumány světelným a transmisním elektronovým mikroskopem. Výsledky byly doplněny mechanickými hodnotami ze zkoušky tahem a rázem v ohybu. Během tváření austenitu se uplatňují dva konkurenční procesy-zpevňování a odpevňování. Velké množství nukleačních zárodků vzniká v jemnozrnné deformované struktuře během následné transformace na feriticko-karbidickou nebo martenzitickou strukturu a výsledná struktura je tvořena jemnými bainitickými nebo martenzitickými laťkami. Klasifikace bainitických struktur je někdy velice obtížná a klasifikační systém se pak liší podle jednotlivých autorů.
Abstrakt EN: Non-conventional methods of thermo-mechanical processing are used to achieve fine-grained materials with optimal mechanical properties. Series of different methods of thermo-mechanical processing were applied on the samples prepared from low-alloyed steel 34CrNiMo6, which is used for a manufacture of high-loaded and very complicated parts. The microstructural changes after different methods of thermo-mechanical processing were investigated by a light microscopy and transmission electron microscopy. The result of this analysis is supported by mechanical properties obtained from a tensile test and notch toughness test. Two different processes are applied during austenite deformation-a strengthen and a restoration. A large number of nuclei originate in fine-grain deformed structure during subsequent transformation of austenite to ferrite-carbide or martensite structure and final microstructure consists of fine bainite or martensite laths.
Klíčová slova

Zpět

Patička