Přejít k obsahu


Detekce a korekce chyby sensoru pro rotor uložený v aktivních magnetických ložiskách

Citace:
ČERMÁK, R., HORÁK, J. Detekce a korekce chyby sensoru pro rotor uložený v aktivních magnetických ložiskách. In PhD 20003. Plzeň: Západočeská univerzita , 2003. s. 24-24. ISBN: 80-7043-246-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensor fault detection and correction for a rotor with active magnetic bearings
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Roman Čermák , Jaromír Horák
Abstrakt CZ: Aktivní magnetická ložiska (AMB) jsou vnitřně nestabilní a pro svojí správnou funkci vyžadují zpětnovazební řízení. Typický AMB systém je vybaven různými typy sensorů, které poskytují regulátoru informace o pozici rotoru. Při poruše sensoru (bez korekce) dostává regulátor nesprávnou informaci o pozici rotoru. To může vést k destabilizaci systému a následným kontaktem se záchytnými ložisky. Cílem práce je vývoj a experimentální verifikace programu (části supervision systému pro obráběcí vřeteno) pro detekci a korekci poruchy sensoru. Pro detekci poruchy jsou použity redundantní sensory a metoda residui. Byly vytvořeny procedury pro detekci a korekci náhlé a pomalu se rozvíjející poruchy sensoru. Postup byl otestován na jednoduchém laboratorním zařízení.
Abstrakt EN: Active magnetic bearings (AMB) are inherently unstable and feedback control is necessary for their proper behavior. A typical AMB system is equiped with various types of sensors, which provide informations about rotor position to the controller. Without correction, failure of a sensor leads to the controller being provided with incorrect position information. It can cause destabilization of the system leading to a crash of the rotor against the retainer bearings. The goal of the presented work is the development and experimental verification of a software subsystem (as a part of a supervision system for a cutting spindle) for detection and correction of the sensor faults. Based on the redundant sensors approach a residual method is used. Detection and corrective procedure for abrupt or slowly arising sensor fault has been developed and tested on the simple test rig.
Klíčová slova

Zpět

Patička