Přejít k obsahu


Optimalizace parametrů uložení komponent primárního okruhu jaderných elektráren z hlediska seizmicity

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Optimalizace parametrů uložení komponent primárního okruhu jaderných elektráren z hlediska seizmicity. In Dynamics of machines 2003. Prague : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. s. 229-236. ISBN: 8085918811
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The seating parameters optimization of the power plant primary circuit components from the seismic vibration point of view
Rok vydání: 2003
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Uvádí se metodika optimalizace parametrů rozsáhlých těleso-potrubních systémů z hlediska seizmicity. Optimalizační proces je založen na dekompozici systému, sestavení nekonzervativního kondenzovaného modelu s frekvenčně závislými parametry ve stavovém prostoru, modifikované metodě spektra odezvy a na minimalizaci multikriteriální cílové funkce v přípustné oblastti simplexovou metodou. Metodika a nově vyvinutý program je aplikován na optimalizaci tlumičů GERB v primárním okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER 440.
Abstrakt EN: A methodology of seating parameters optimization of the large multibody-pipeline systems in seismic vibration is presented. The optimization process is based on the system decomposition, constitution of the nonconservative condensed model with frequency dependent parameters in state-space, modified response spectrum method and minimization of the multiple objective function in the feasible domain by simplex method. The methodology and new developed program is applied for the optimization of visco-elastic dampers GERB installed in nuclear power plant primary circuit with WWER 440 reactor type and six coolant loops.
Klíčová slova

Zpět

Patička