Přejít k obsahu


Logic and Natural Language: Universal Logical Analysis of Natural Languages

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Logic and Natural Language: Universal Logical Analysis of Natural Languages. In UNILOG ´05. Neuchatel: Universite de Neuchatel, 2005. s. 63-64.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Logic and Natural Language: Universal Logical Analysis of Natural Languages
Rok vydání: 2005
Místo konání: Neuchatel
Název zdroje: Universite de Neuchatel
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Na konkrétním příkladu jazykových paralogismů z Aristotelova spisu O sofistických důkazech byly ukázány výhody analýzy přirozeného jazyka prostředky formální logiky; stejně jako důvody, proč logická analýza přirozeného jazyka musí vždy selhat, a to bez ohledu na použitý formální aparát.
Abstrakt EN: On a specific example of language paralogisms described by Aristotle were shown advantages of logical analysis of natural languages as well as the reasons why universal logicalanalysis has to always fail regardless which system is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička