Přejít k obsahu


High-resolution methods for two-component fluid flow problem with moving interface

Citace:
BRANDNER, M., MÍKA, S. High-resolution methods for two-component fluid flow problem with moving interface. Mathematics and Computers in Simulation, 2004, roč. 67, č. 5, s. 473-483. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High-resolution methods for two-component fluid flow problem with moving interface
Rok vydání: 2004
Autoři: Marek Brandner , Stanislav Míka
Abstrakt CZ: Tato práce je věnována numerickým simulacím vícesložkového proudění tekutin. Pro řešení Navierových-Stokesových rovnic je použita projekční metoda, pro řešení advekční rovnice je použita metoda typu high-resolution.
Abstrakt EN: This work is devoted to the numerical simulation of two-component fluid flow. Projection methods are used for solving the Navier-Stokes equations and high-resolution methods are used for solving the advection equation formulated for a volume fraction describing the location of the interface between the fluid components.
Klíčová slova

Zpět

Patička