Přejít k obsahu


User profile detection based on text mining

Citace:
GROLMUS, P. User profile detection based on text mining. Západočeská univerzita v Plzni : 2004, 37 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: User profile detection based on text mining
Rok vydání: 2004
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Petr Grolmus
Abstrakt CZ: Práce obsahuje přehled doporučovacích systémů a systémů pro vyhledávání expertů. Také představuje systém ProGen vznikající na Západočeské univerzitě. Pro výběr charakteristických frází z dokumentů je použit STC algoritmus. Tento systém je schopen pracovat s vícejazyčnými kolekcemi textů. Vyvíjené rozpoznávání jazyka dokumentu je založeno na výskytu stop-slov. Též jsme vyvinuli metodu pro převod odvozených slov na slova základní, která kombinuje oba běžné způsoby: slovníkovou metodu a algoritmickou metodu.
Abstrakt EN: This work presents an overview of recommender and expert finding systems. It also introduces the ProGen System rising at the University of West Bohemia. For the characteristic phrases selection from document collections is used the STC algorithm. Our system is able to work with multi-lingual document collections. A developed document language recognition is based on stop-word occurrence. We have developed a stemming algorithm combining both the dictionary-based and algorithm-based method. Finally, an outlook for the future work is sketched out.
Klíčová slova

Zpět

Patička