Přejít k obsahu


Ekonomické hodnocení výrobních procesů

Citace:
KLEINOVÁ, J. Ekonomické hodnocení výrobních procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, 90 s. ISBN: 80-7043-364-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic evaluation of production processes
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Skripta Ekonomické hodnocení výrobních procesů obsahují teoretické základy rozborů a následného hodnocení ve vztahu k výrobě, výrobním procesům a výrobkům, dále se zabývají problematikou hospodárnosti, volby optimální technologie a výrobními investicemi. Jsou určeny pro studenty strojní fakulty, jak prezenčního, tak kombinovaného studia. Mohou být vhodnou pomůckou též pro pracovníky v průmyslové praxi, kteří se danou problematikou zabývají.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička