Přejít k obsahu


Symbolické manipulace v geometrickém modelování

Citace:
BASTL, B. Symbolické manipulace v geometrickém modelování. In APLIMAT 2003. Bratislava : Slovak University of Technology , 2003. s. 197-202. ISBN: 8022718130
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Symbolic manipulation in geometric modeling
Rok vydání: 2003
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Bohumír Bastl
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na aplikace metody Gröbnerových bází ideálu v geometrickém modelování. Metoda je použita pro nalezení implicitního vyjádření racionálních Bézierových křivek a ploch, NURBS křivek a ploch a hledání samoprůniků parametricky zadaných křivek a ploch.
Abstrakt EN: The article is focused on application of Gröbner bases method in geometric modeling. The method is used for implicitization of rational Bézier curves and surfaces, NURBS curves and surfaces and for finding of self-intersection of curves and surfaces with parametric representation.
Klíčová slova

Zpět

Patička