Přejít k obsahu


Optimalizace pohybového režimu u populace středního a staršího věku z hlediska prevence funkčních poruch pohybového aparátu

Citace:
KNAPPOVÁ, V. Optimalizace pohybového režimu u populace středního a staršího věku z hlediska prevence funkčních poruch pohybového aparátu. In Konference plná barev. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. s. 37-39. ISBN: 80-244-0931-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The optimalization of movement schedule in midle aged women with sedentary occupation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Věra Knappová
Abstrakt CZ: Studie se zabývá kvalitou pohybového režimu u žen středního věku se sedavým zaměstnáním. Jsou hodnoceny pohybové stereotypy, držení těla a svalové dysbalance z hlediska vertebrogenních potíží pohybového aparátu. Terapie spočívá v praktické realizaci individualizovaného programu kompenzačních cvičení.
Abstrakt EN: The study deals with quality of movemnt schedule in midle aged women with sedentary occupation. Movement stereotypes, posture and muscle imbalance are evaluated from the point of view of spine difficulties. The therapeutics consists in practical realization of suitable physical activities program.
Klíčová slova

Zpět

Patička