Přejít k obsahu


Politický systém Slovinska

Citace:
CABADA, L. Politický systém Slovinska. 1.. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 271 s. ISBN: 80-86429-37-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Political system of Slovenia
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Monografická publikace analyzuje etablování samostatného slovinského politického systému a základní charakteristiky jeho vývoje po roce 1991. Důraz je kladen na chování politických aktérů, tvorbu vládních koalic i evropeizaci slovinské politiky.
Abstrakt EN: The book is analysing the process of establishing independent Slovenian political system and basic charasteristics of its development after the year 1991. The present analysis focus on political actors behaviour, buildinf of government coalitions and the process of Europeanisation of Slovenian politics.
Klíčová slova

Zpět

Patička