Přejít k obsahu


Asymptotic bifurcation problems for quasilinear equations existence and multiplicity results

Citace:
DRÁBEK, P. Asymptotic bifurcation problems for quasilinear equations existence and multiplicity results. Topological Methods in Nonlinear Analysis, 2005, roč. 25, s. 183-194. ISSN: 1230-3429
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Asymptotic bifurcation problems for quasilinear equations existence and multiplicity results
Rok vydání: 2005
Autoři: Pavel Drábek
Abstrakt CZ: V tomto článku se zabýváme existencí a násobností řešení p-laplaciánu. Je ukázáno, jak teorie bifurkací zkombinovaná s jistým typem asymptotických odhadů vede k žádoucím výsledkům.
Abstrakt EN: In this paper we address the existence and multiplicity results the p-Laplacian. We show how the bifurcation theory combined with certain asymptotic estimates yield desired results.
Klíčová slova

Zpět

Patička