Přejít k obsahu


Domain decomposition for generalized unilateral semi-coercive contact problem with given friction in elasticity

Citace:
DANĚK, J., HLAVÁČEK, I., NEDOMA, J. Domain decomposition for generalized unilateral semi-coercive contact problem with given friction in elasticity. Mathematics and Computers in Simulation, 2005, roč. 68, č. 3, s. 271-300. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Domain decomposition for generalized unilateral semi-coercive contact problem with given friction in elasticity
Rok vydání: 2005
Autoři: Josef Daněk , Ivan Hlaváček , Jiří Nedoma
Abstrakt CZ: V článku je odvozena metoda rozkladu oblasti bez překrývání pro úlohu jednostranného kontaktu více těles se zadaným třením (Trescův model). Aproximace vychází z primární variační formulace (pro posunutí) a použití metody konečných prvků. Pro diskretizovaný problém je použita metoda Schurových doplňků s tím, že dvojice podoblastí v kontaktu jsou uvažovány dohromady. Odvozený algoritmus metody postupných aproximací je doporučen pro úlohy s krátkým kontaktem, protože dekompozici neprovádíme přes kontaktní hranici. Praktické chování algoritmu je ukázáno v příkladech.
Abstrakt EN: A non-overlapping domain decomposition is applied to a multibody unilateral contact problem with given friction (Tresca’s model). Approximations are proposed on the basis of the primary variational formulation (in terms of displacements) and linear finite elements. For the discretized problem we employ the concept of local Schur complements, grouping every two subdomains which share a contact area. The proposed algorithm of successive approximations can be recommended for short contacts only, since the contact areas are not divided by interfaces. The numerical examples show the practical efficiency of the algorithm.
Klíčová slova

Zpět

Patička