Přejít k obsahu


Tvořivé schopnosti v mladším školnim věku

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. Tvořivé schopnosti v mladším školnim věku. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 111-115. ISBN: 80-8083-040-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Jarmila Honzíková , Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o tvořivých schopnostech dětí mladšího školního věku. Prezentované výsledky transverzálního výzkumu ukazují vývoj úrovně tvořivých schopností u této věkové skupiny.
Abstrakt EN: The entry deals with creative abilities of basic school children. The results of a transversal research, which are presented there, show the progress of level of creative abilities of this class of age.
Klíčová slova

Zpět

Patička