Přejít k obsahu


Modelling of balancing machine vibration and identification of rotor suspension parameters

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Modelling of balancing machine vibration and identification of rotor suspension parameters. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-12. ISBN: 80-85918-93-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of balancing machine vibration and identification of rotor suspension parameters
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o modelování kmitání a identifikaci tuhostních a tlumicích koeficientů hydrodynamických ložisek vyvažovacího stroje. Skutečný vyvažovací stroj se skládá z pružného rotoru, hydrodynamických ložisek a ložiskových hlav na pružných prvcích. Matematický model umožňuje výpočet vlastních hodnot, kritických otáček a nevyvážeností buzených vibrací v závisosti na úhlové rychlosti. Identifikační metoda je založena na minimalizaci rozdílů mezi vypočítanými a naměřenými výchylkami nerotujících tuhých ložiskových hlav. Výchylky vznikají vlivem přidružených známých přídavných přívažků uložených v libovolné vyvažovací rovině rotoru.
Abstrakt EN: The paper deals with the modelling of balancing machine vibration and the identification of the stiffness and damping coefficients of oil-film bearings. The real balancing machine consists of flexible rotor, oil-film bearings and bearing heads on the spring elements. The mathematical model enables to calculate of eigenvalues, critical revolutions and unbalance vibrations in dependence on the rotational speed. The identification method is based on a minimization of the differences between calculated and measured displacements of the nonrotating rigid bearing heads caused by attached known trial masses in the arbitrary rotor balancing planes.
Klíčová slova

Zpět

Patička