Přejít k obsahu


Meshless modelling of urine flow

Citace:
LOBOVSKÝ, L., HORÁK, M., KŘEN, J. Meshless modelling of urine flow. In Engineering mechanics 2005. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 1-9. ISBN: 80-85918-93-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Meshless modelling of urine flow
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Libor Lobovský , Miroslav Horák , Jiří Křen
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá matematickým modelováním proudění moči v dolní části močového traktu muže. Proudění moči je popsáno jako isotermické nestacionární proudění Newtonovy kapaliny modelované pomocí metody vyhlazených částic (SPH). SPH je bezsíťová metoda využívající Lagrangeovský přístup k popisu kontinua. Teoretický základ této metody je popsán a výsledky numerických simulací provedených metodou SPH jsou porovnány s výsledky jiných numerických metod.
Abstrakt EN: The paper presents a mathematical model of urine flow inside a male urinary system. The problem is simulated as an isothermal transient flow of Newtonian fluid, which is modelled by smoothed particle hydrodynamics (SPH). The basic theory of SPH, which is a meshless method using a Lagrangian approach to fluid flow modelling, is presented. Results of SPH simulations are compared with results gained using other numerical methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička