Přejít k obsahu


Světová ekonomika pro distanční studium

Citace:
KUNEŠOVÁ, H., JARÝ, Č., MARTINČÍK, D. Světová ekonomika pro distanční studium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, 236 s. ISBN: 80-7043-372-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: World Economics
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Hana Kunešová , Čestmír Jarý , David Martinčík
Abstrakt CZ: Studijní text obsahuje základní charakteristiku světové ekonomiky. Obsahem kapitol je vývoj světové ekonomiky a její hlavní tendence, mezinárodní ekonomické a měnové vztahy, formování a vývoj světových ekonomických center (USA, Japonsko, Evropská unie), centrálně plánované ekonomiky a transformační proces, rozvojové ekonomiky a nově industrializované země. Metodika zpracování odpovídá potřebám posluchačů distančního studia: každá kapitola obsahuje kontrolní otázky, klíčová slova, úkoly pro samostatnou práci, doporučenou literaturu včetně internetových zdrojů pro rozšíření poznatků.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička