Přejít k obsahu


Logical analysis of natural languages

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Logical analysis of natural languages. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 7-18. ISBN: 80-7043-349-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Logical analysis of natural languages
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Na konkrétním příkladu jazykových paralogismů z Aristotelova spisu O sofistických důkazech byly ukázány výhody analýzy přirozeného jazyka prostředky formální logiky; stejně jako důvody, proč logická analýza přirozeného jazyka musí vždy selhat, a to bez ohledu na použitý formální aparát.
Abstrakt EN: On a specific example of language paralogisms described by Aristotle will be shown great advantages of application of formal logic on natural languages as well as the reason why universal logical analysis of natural language has to always fail regardless which system of logic is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička