Přejít k obsahu


Profesní standard a kompetence učitelů

Citace:
MACH, P. Profesní standard a kompetence učitelů. In XIII iInternational colloquium on the acquisition process management. Brno: University of Defence, 2005. s. 8 s.-abstrakt 61. ISBN: 80-85960-92-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Professional standards and teacher competences
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Defence
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí, které se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Porovnává vztah mezi kompetencemi a profesním standardem.
Abstrakt EN: The papers deals with teacher and pupil competences, which are becoming the most important attribute of innovation and modernization of the educational process. It compares the relationship between competences and professional standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička