Přejít k obsahu


Differential and integral approaches to computation of eddy currents in long massive conductors

Citace:
DVOŘÁK, P., KARBAN, P. Differential and integral approaches to computation of eddy currents in long massive conductors. In POSTER 2004. Praha: ČVUT , 2004. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Differential and integral approaches to computation of eddy currents in long massive conductors
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Pavel Dvořák , Pavel Karban
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá výpočtem vířivých proudů v masivních vodičích pomocí integrální a diferenciální aproximace a jejich porovnáním.
Abstrakt EN: Eddy currents in massive conductors are often determined by means of numerical FEM-based techniques. In case of arrangements with geometrically incommentsurable subdomains, however, application of this methdoogy can be accompanied by complications consisting in problems with generation of discretization mesh. Provided that the solved arrangement is linear, helpful may prove an approach based on solution of the second-kind Fredholm integral equation. The paper first compares accuracy and velocity of differential and integral methods on an analytically solvable problem. Both approaches are then used for computation of distribution of eddy currents in several different profile conductors.
Klíčová slova

Zpět

Patička