Přejít k obsahu


DC ferromagnetic actuator for extremely high forces

Citace:
DOLEŽEL, I., MACH, M., ULRYCH, B. DC ferromagnetic actuator for extremely high forces. In 16th International conference on electrical machines. Lodz: ICEM, 2004. s. 1-6. ISBN: 83-921428-0-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DC ferromagnetic actuator for extremely high forces
Rok vydání: 2004
Místo konání: Lodz
Název zdroje: ICEM
Autoři: Ivo Doležel , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým modelováním malých stejnosměrných spínacích elektromagnetů pro přenos extrémně vysokých sil. Tato zařízení pracují s vysokými budicími proudy jež vyvolávají značné oteplení jejich konstrukčních částí. Vyšetřují se různé charakteristiky těchto zařízení, zejména v mezních provozních režimech. Úloha je formulována jako kvazisdružené elektromagneticko-teplotní problém. Vyhodnocují se rovněž termoelastická namáháni v plášti aktuátoru. Teoretická analýza je doplněna ilustrativním příkladem.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical modelling of small DC ferromagnetic switching electromagnets for transfer of extremely high forces. These devices work with high field currents producing considerable temperature rise of their structural parts. Investigated are characteristics of the device, particulary in limit operation regimes. The task is formulated as a quasi-coupled electromagnetic-thermal problem. Evaluated are also consequent strains and stresses acting in the field coil. The theoretical analysis is supplemented with an illustrative example.
Klíčová slova

Zpět

Patička