Přejít k obsahu


Overvoltage phenomena on transmission lines excited by high-frequency sources

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Overvoltage phenomena on transmission lines excited by high-frequency sources. In IC-SPETO 2005. Gliwice: Politechnika Slaska, 2005. s. 75-78. ISBN: 83-85940-27
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Overvoltage phenomena on transmission lines excited by high-frequency sources
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Václav Kotlan , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: článek se zabývá přepěťovými jevy na přenosovém vedení. Jsou zde řešeny případy kdy je přenosové vedení na obou koncích ukončeno impedancí a je uvažováno možnost připojení napěťového i proudového zdroje v libovolném místě na vedení. Problém je řešen numericky v časové oblasti a výsledky jsou porovnány s řešením ve frekvenční oblasti. Dle navrženého algoritmu je proveden výpočet rozložení proudu a napětí podél přenosového vedení. Vhodnost a korektnost metody je ukázána na ilustrativním příkladu. Tato práce může sloužit jako základ pro další výzkum přepěťových jevů.
Abstrakt EN: The paper deals with the overvoltage phenomena on transmission lines. The case of the transmission line terminated by impedances at both ends is considered and both the voltage and the current sources placed at the internal point of the line are supposed. The problem is solved numerically in time domain and its results are compared with the solution in frequency domain. According to the suggested algorithms we calculated the distribution of the induced current and voltage along the transmission line. The efficiency and the correctness of the used method are shown on an illustrative example. Although this work is not exhaustive and does not deal with general problems of this kind, it can be used as a basis for further investigation of the overvoltage phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička